Data Management & AI

"Informácie sú kľúčom k úspechu", hovorí sa. Naša spoločnosť ponúka služby na mieru v oblasti analýzy údajov a správy údajov. S odborníkmi, ako sú dátoví stratégovia, dátoví architekti, dátoví analytici, dátoví inžinieri, odborníci na machine learning a špecialisti na Power BI, ponúkame riešenia, ktoré sú čoraz viac, ale nie výlučne, spojené s aplikáciami umelej inteligencie. To umožňuje získať hlbšie poznatky a presnejšie predikcie, ktoré pomáhajú organizáciám prijímať rozhodnutia založené na údajoch a prosperovať v dynamickom podnikateľskom prostredí. Okrem toho vyvíjame aplikácie AI, ktoré sa venujú prevažne správe vedomostí (knowledge management) s využitím generatívnej AI. Náš prístup spočíva v tom, že vám ukážeme potenciál aplikácií AI s konkrétnym prípadom využitia pre vašu spoločnosť, účinnosť overíme pomocou proof-of-concept projektu (PoC) a identifikujeme a implementujeme možnosti pre rozšírenia a scenáre možného využitia naprieč Vašou organizáciou. Návratnosť investícií (ROI) nie je "hudbou budúcnosti", ale dá sa dosiahnuť postupne: V bežnom prípade sa ďalší vývoj financuje priebežne z dosiahnutých míľnikov.

  Dátová architektúra
  Získavanie a ukladanie dát
  Spracovanie a transformácia dát
  Analýza a vizualizácia dát
  Data Governance and Data Stewardship

  Tu nájdete podrobný popis nášho prístupu k umelej inteligencii a návrh na váš vstup pomocou proof-of-concept (PoC) projektu.

  Podnikové aplikácie

  Váš business case je jedinečný. Aj Vaše softvérové ​​riešenie by malo byť také. Po konzultácii s Vami vyvinieme presne také riešenie, ktoré potrebujete, aby ste čo najlepšie pokryli Váš prípad použiti...

  Ďalšie informácie...
  Data Management & AI

  "Informácie sú kľúčom k úspechu", hovorí sa. Naša spoločnosť ponúka služby na mieru v oblasti analýzy údajov a správy údajov. S odborníkmi, ako sú dátoví stratégovia, dátoví architekti, dátoví analyt...

  Ďalšie informácie...
  Quality assurance & testovanie

  Zabezpečenie kvality hrá dôležitú úlohu v každom projekte vývoja softvéru. Okrem toho, že podrobne definujeme a dokumentujeme, čo "kvalita" znamená vo Vašom softvérovom projekte, vytvárame podrobné ko...

  Ďalšie informácie...
  IT Support

  Aj po vyvinutí Vášho softvéru ste u nás v dobrých rukách. V závislosti od dohody je naša IT podpora prvým kontaktným bodom pre Vašu spoločnosť počas prevádzky. Zamestnanci analyzujú a odpovedajú na Va...

  Ďalšie informácie...
  • Garwan k.s.
  • Palackého 4
  • 811 02 Bratislava
  • Slovensko
  • IČ-DPH: SK2022574059
  • IČO: 44 006 101
  • Domov
  • Služby
  • Referencie
  • Náš tím
  • Kariéra
  • Kontakt
  • Spracovanie osobných údajov
  Copyrights © 2024 Všetky práva vyhradené Garwan k.s.
  info@garwan.sk · +421 2 2072 7051