KontaktMyslíte si, že vám môžeme pomôcť dosiahnuť vaše ciele? Aj my si to myslíme. Jednoducho vyplňte formulár alebo nám pošlite e-mail na adresu customersuccess@garwan.com
Fakturačné údaje
Garwan k.s.
Palackého 4
811 02 Bratislava
Slovensko

Reg.: Mestský súd Bratislava III, č.z. 2030/B
IČO: 44 006 101
IČ-DPH: SK2022574059
DIČ: 2022574059
Bankové spojenie
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
Slovensko

Číslo účtu: 2624754942/1100
SWIFT (BIC): TATRSKBX
IBAN: SK21 1100 0000 0026 2475 4942
Kontaktné údaje
Telefónne číslo: +421 2 2072 7051
E-Mail: info@garwan.sk
 • Garwan k.s.
 • Palackého 4
 • 811 02 Bratislava
 • Slovensko
 • IČ-DPH: SK2022574059
 • IČO: 44 006 101
 • Domov
 • Služby
 • Referencie
 • Náš tím
 • Kariéra
 • Kontakt
 • Spracovanie osobných údajov
Copyrights © 2024 Všetky práva vyhradené Garwan k.s.
info@garwan.sk · +421 2 2072 7051